Medabrim BeIvrit Kit

מדברים בעברית לכיתות ב׳

publisher: Matach

$31.90

ISBN:

Description

הערכה של 6 חוברות “מדברים בעברית” לכיתה ב׳ מפגישה את התלמידים עם השפה העברית . החוברות מסייעות בהקניה ובתרגול של אוצר מילים ומבנים לשוניים באמצעות משחקים ופעילויות יצירה . לצד כל פעילות בחוברת – הנחיות מפורטות למורים . החוברות מפגישות את 
התלמידים גם עם האותיות בעברית, לפי סדר הא”ב. 

ISBN

Additional information

Weight 5 lbs

You may also like…